Với sự bùng nổ của khoa học và công nghệ, Cách mạng 4.0 đã ra đời như một lẽ tất yếu cùng với sự phát triển của thế giới. Song song với sự ra đời của cuộc cách mạng này chính là sự hội nhập trên toàn thế giới, và dịch thuật chính là chiếc chìa khóa then chốt để kết nối thế giới lại với nhau.
I. Cách mạng 4.0 là gì?
Cách mạng công nghiệp đầu tiên sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất. Cuộc cách mạng lần 2 diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để sản xuất hàng loạt. Cuộc cách mạng lần 3 sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất. Bây giờ, cuộc Cách mạng Công nghiệp Thứ tư đang nảy nở từ cuộc cách mạng lần ba, nó kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học.
 
II. Tại sao chúng ta lại cần dịch thuật?
1. Dịch thuật quan trọng vì không phải tất cả mọi người đều có thể sử dụng chung một ngôn ngữ
Chắc chắn, tiếng Anh là ngôn ngữ thông thường được dùng nhiều người dùng nhất. Nhưng đấy là nếu bạn chỉ xét đến ngôn ngữ thứ hai! Ngay cả nước Anh cũng có quần thể những người nói ngôn ngữ nước ngoài và dân tộc thiểu số. Và chỉ một người có thể nói được tiếng Anh, điều đó không có nghĩa là họ có thể nói đủ để đối phó trong mọi tình huống.
 
2. Dịch thuật quan trọng vì tất cả chúng ta đều thích sử dụng ngôn ngữ của chính mình
Để thuyết phục một người có hiệu quả, nói ngôn ngữ mà họ hiểu là chưa đủ (đặc biệt nếu sự hiểu biết của họ bị hạn chế). Bạn phải nói chuyện với họ bằng ngôn ngữ của trái tim.
3. Dịch thuật kết nối ngôn ngữ toàn cầu
 
Sự tăng trưởng quốc tế vẫn là chìa khóa để tăng doanh thu và lợi nhuận của công ty và sẽ luôn luôn tìm cách để thâm nhập vào thị trường nước ngoài. Sản phẩm đưa ra ngoài biên giới sẽ cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn đóng gói và dán nhãn có liên quan.
 
4. Thị trường mới nổi có nghĩa là ngôn ngữ cũng mới nổi theo.
Tiếng Anh bây giờ có thể đang đứng đầu thế giới, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ ở lại đó mãi mãi. Các ngôn ngữ khác đang ngày càng quan trọng như các nước đang phát triển có chỗ đứng của họ trong nền kinh tế toàn cầu và hơn nữa các công dân của họ được truy cập internet. Ví dụ, hầu hết các nội dung website trên thế giới đã sử dụng tiếng Anh. Và điều này không còn là một trường hợp. Và hãy nhớ rằng, ngay cả những người nói tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai thường thích đọc, xem và mua hàng có ngôn ngữ đầu tiên của họ.
 
5. Dịch thuật giúp lan truyền thông tin và ý tưởng
Lý do số một để dịch thuật trở nên quan trọng ? Nó cho phép các ý tưởng và thông tin lan truyền trên khắp các nền văn hóa. Trong quá trình này, dịch thuật làm thay đổi lịch sử.
Tạm kết
 
Chúng ta không thể phủ nhận sức mạnh của dịch thuật. Dịch thuật quan trọng và sẽ vẫn như vậy cho cả cá nhân và doanh nghiệp trong tương lai gần, nhất là trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 như ngày nay.