Dịch thuật Chuẩn luôn cố gắng nỗ lực, để đảm bảo tiến độ, chất lượng của các dự án dịch thuật khi tiếp nhận từ Quý khách hàng, trong một số trường hợp bất khả kháng chúng tôi đã tiến hành dự án mà Quý khách hàng hủy dự án theo 1 số điều kiện dưới đây:

1. Hủy dự án trước khi dịch thuật, phiên dịch
  • Chúng tôi sẽ tiến hành hoàn lại 100% chi phí dịch thuật, phiên dịch đã thanh toán của quý khách hàng.
  • Quý khách hàng vui lòng thanh toán chi phí hỗ trợ, triển khai dự án tương đương 8% dự án(Tối thiểu 100.000 VNĐ/ 1 đơn đặt hàng). Dự án để triển khai bao gồm rất nhiều giai đoạn: tư vấn, hỗ trợ, báo giá, tiếp nhận, phân bổ dự án,... rất nhiều nhân sự tham gia vào quá trình triển khai dự án, rất mong quý khách hàng hỗ trợ và thông cảm.
  • Phí còn lại sẽ được hoàn lại trong thời gian tối đa 3 ngày làm việc.
2. Hủy dự án trong khi dịch thuật và phiên dịch
  • Đối với dự án phiên dịch, khi đã tiến hành thì không thể hủy ngang, Dịch thuật Chuẩn không thể hoàn lại phí phiên dịch do đã triển khai nhân sự tiến hành các công việc cho khách hàng.
  • Đối với dự án dịch thuật Quý khách hàng vui lòng thanh toán khối lượng đã dịch thuật hoàn thành hoặc 8% chi phí dự án(tối thiểu 100.000 VNĐ) tùy theo giá trị nào lớn hơn. Dự án để triển khai bao gồm rất nhiều giai đoạn: tư vấn, hỗ trợ, báo giá, tiếp nhận, phân bổ dự án,... rất nhiều nhân sự tham gia vào quá trình triển khai dự án, rất mong quý khách hàng hỗ trợ và thông cảm.
  • Phí còn lại sẽ được hoàn lại trong thời gian tối đa 3 ngày làm việc.
3. Đối tượng áp dụng
  • Áp dụng tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ dịch thuật của Dịch Thuật Chuẩn, bao gồm cả các đại lý và đối tác.
4. Cam kết
  • Thời gian xử lý và phản hồi thông tin nhanh chóng.
  • Mọi vấn đề liên quan đến chất lượng bản dịch đều được xử lý tối đa trong vòng 3 ngày.
  • Cam kết thực hiện nhanh chóng, chính xác, nghiêm túc.