Trong thời đại của hội nhập kinh tế toàn cầu, dịch vụ dịch thuật ngôn ngữ đóng một vai trò quan trọng trong truyền thông. Bạn nên xem xét và tìm hiểu các hình thức dịch vụ dịch thuật hiện nay.
 
tim hieu cac loai hinh dich vu dich thuat
 
 
Do tác động của toàn cầu hóa mà nhu cầu dịch thuật ngày càng tăng lên. Mặc dù tiếng Anh là ngôn ngữ ưa thích của thương mại, nhưng vẫn có nhiều vùng trên thế giới, không nói tiếng Anh. Do đó, người ta chủ yếu giao tiếp bằng ngôn ngữ địa phương.
 
Trong khi nói chung, dịch thuật liên quan đến việc chuyển đổi chữ viết từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, có nhiều loại hình dịch khác nhau.
 
1. Dịch thuật chung: Đây là loại dịch thuật cơ bản nhất hoạt động với các văn bản không cần bất kỳ chuyên môn hoặc hiểu biết sâu về thuật ngữ. Thông thường, văn bản chỉ liên quan đến những từ được sử dụng trong ngôn ngữ hàng ngày.
 
2. Dịch thuật hành chính: Nói rộng ra, điều này liên quan đến việc dịch các tài liệu hành chính thường được tổ chức và doanh nghiệp sử dụng trong quá trình quản lý hàng ngày. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định những tài liệu được sử dụng trong các cơ quan chính phủ.
 
3. Dịch thuật thương mại: Cũng được gọi là dịch chuyên nghiệp, nghĩa là đối với những tài liệu được sử dụng trong kinh doanh, bao gồm các báo cáo kinh doanh, tài liệu đấu thầu, bản kê doanh nghiệp, thư từ doanh nghiệp và nhiều thứ khác. Điều này đặc biệt hơn vì các dịch giả phải có kiến thức chuyên sâu về thuật ngữ kinh doanh. 
 
4. Dịch thuật tin học/kỹ thuật: Nói chung, dịch thuật tin học có nghĩa là bản dịch liên quan đén máy tính và công nghệ thông tin, bao gồm các ứng dụng, tệp trợ giúp, hướng dẫn sử dụng, phần mềm, trò chơi, video, website,...Điều này cũng đòi hỏi chuyên môn trong lĩnh vực này.
 
5. Dịch kinh tế: Điều này tương tự như dịch thuật kinh doanh hoặc thương mại nhưng nó tập trung hơn vào các tài liệu học thuật. Đôi khi, bản dịch kinh doanh và dịch thuật kinh tế có thể hoán đổi cho nhau, tùy thuộc vào vị trí, vì cả hai đều có thể đối phó với việc dịch các hợp đồng, khiếu nại, tài liệu kế toán và thư từ kinh doanh trong số những thứ khác. 
 
6. Dịch thuật tài chính: Dịch thuật tài chính liên quan đến văn bản và tài liệu được sử dụng với các hình thức quản lý tài chính khác nhau, bao gồm quản lý tài sản, ngân hàng và chứng khoán, trái phiếu.
 
7. Dịch thuật pháp lý: Đây là một trong những loại hình khó của dịch thuật vì nó đòi hỏi chuyên môn và hiểu biết sâu rộng các thuật ngữ pháp lý cũng như các hệ thống pháp luật khác nhau. Loại dịch thuật pháp lý đơn giản nhất bao gồm các điều ước, hợp đồng, dịch thuật công chứng và đạo luật. Pháp luật thuộc về văn hóa, do đó dịch thuật đòi hỏi một chuyên gia có trình độ hiểu biết cao về hệ thống pháp luật của các quốc gia nguồn và quốc gia mục tiêu.
 
8. Dịch thuật y khoa: Giống như dịch thuật pháp luật, dịch thuật y khoa rất khó và đòi hỏi kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực y tế. Loại công việc dịch thuật này bao gồm việc dịch các sách y tế, sách hướng dẫn sử dụng thiết bị y tế, bao bì thuốc và tài liệu thông tin, ấn phẩm y học, bài báo khoa học, kết quả xét nghiệm lâm sàng, báo cáo các bài kiếm tra dược phẩm, thông tin thuốc và các hướng dẫn - tài liệu khác liên quan đến y khoa. Nó cũng được sử dụng để dịch bệnh sử, chẩn đoán, khám lâm sàng, toa thuốc và nhiều hơn nữa.
 
9. Dịch thuật văn học: Giống như các loại công việc dịch nâng cao khác, dịch thuật văn học đòi hỏi phải có chuyên môn trong lĩnh vực này. Dịch thuật các tác phẩm như thơ, kịch và tiểu thuyết. Điều này cũng có thể bao gồm kịch bản phim, tạp chí, sách, bản thảo, thư và tiểu sử. Làm việc với các tài liệu văn học có thể rất khó khăn vì rất khó để chuyển tải ý nghĩa của tác phẩm gốc (nguồn) sang các ngôn ngữ khác (mục tiêu) vì có những từ đơn giản không thể dịch sang ngôn ngữ khác mà không thay đổi ý nghĩa. Đặc biệt hài hước rất khó dịch.