Tháng 6 năm 2016, Dịch thuật Chuẩn lên báo "Thương hiệu và Đầu tư", Dịch thuật Chuẩn rất cám ơn Tòa soạn Báo Thương hiệu và Đầu tư đã lựa chọn Dịch thuật Chuẩn là thương hiệu Dịch thuật duy nhất để viết bài và giao trọng trách dịch thuật Báo thương hiệu và Đầu tư sang Tiếng Anh để xuất bản sang Lào, Campuchia, Myanmar.

Mời quý khách hàng đọc bài viết về Dịch thuật Chuẩn: