Dịch thuật Chuẩn gửi tới Quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt trong tháng 6, chào mùa hè nóng bỏng:

HÈ VỀ!

GIÁ PHÁT MÊ ê.ê.ê.ê 

Nội dung chương trình:

Chương trình khuyến mại "HÈ VỀ, GIÁ PHÁT MÊ!" cho khách hàng như sau:

  • Giảm giá tiền mặt trị giá 50.000 VNĐ áp dụng với Đơn hàng từ 650.000 VNĐ.
  • Giảm giá tiền mặt trị giá 100.000 VNĐ áp dụng với Đơn hàng từ 900.000 VNĐ.
  • Giảm giá tiền mặt trị giá 200.000 VNĐ áp dụng với Đơn hàng từ 1.900.000 VNĐ.
  • Giảm giá tiền mặt trị giá 300.000 VNĐ áp dụng với Đơn hàng từ 2.900.000 VNĐ.
  • Giảm giá tiền mặt trị giá 400.000 VNĐ áp dụng với Đơn hàng từ 3.900.000 VNĐ.
  • Giảm giá tiền mặt trị giá 500.000 VNĐ áp dụng với Đơn hàng từ 4.900.000 VNĐ.
  • Giảm giá tiền mặt trị giá 1.000.000 VNĐ áp dụng với Đơn hàng từ 9.500.000 VNĐ.

Thể lệ áp dụng:

  • Áp dụng dành cho tất cả khách hàng.
  • Thời gian khuyến mại từ ngày 06 tháng 6 năm 2022 đến hết ngày 16 tháng 7 năm 2022

Xem thêm:

Ghi chú:

  • Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác.

Trân trọng cảm ơn và ước mong sẽ có cơ hội phục vụ Quý khách!