Nội dung chương trình:

  • Đồng giá Dịch Thuật Tiếng Anh: 45.000 VNĐ/ 1 trang/300 từ.
  • Đồng giá Dịch thuật Tiếng Trung: 60.000 VNĐ/ 1 trang/ 300 từ.
  • Đồng giá Dịch thuật Tiếng Nhật: 79.000 VNĐ/ 1 trang/ 300 từ.
  • Các ngôn ngữ khác: Giảm giá ngay 15%.

Thể lệ áp dụng:

  • Áp dụng với các tài liệu Dịch thuật Phổ thông, không áp dụng với tài liệu chuyên ngành.
  • Thời gian khuyến mại từ ngày 10 tháng 11 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017

Xem thêm:

Ghi chú:

  • Chương trình ĐỒNG GIÁ được áp dụng cùng với Thẻ giảm giá, Thẻ tiền mặt và các khuyến mại khác.

Trân trọng cảm ơn và ước mong sẽ có cơ hội phục vụ Quý khách!