Tài liêu iso do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, đây là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn thế giới.

 

 


Trong thời đại toàn cầu hóa để có thể hòa nhập với nền kinh tế thế giới thì tiêu chuẩn ISO là chìa khóa của bất kỳ doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, tiêu chuẩn ISO lại liên tục thay đổi theo sự biến động của nền kinh tế thế giới, vậy phải làm sao để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận và theo kịp với những chuẩn mực mới này? Lý do là đa phần các tài liệu ISO được viết bằng tiếng nước ngoài còn tiến độ dịch tài liệu sang tiếng Việt vẫn còn chậm.

Để có thể góp một phần nhỏ bé vào nền kinh tế nước nhà cũng như sự nghiệp đưa hàng hóa Việt Nam đến với thế giới, Dịch thuật Chuẩn cung cấp dịch vụ dịch thuật tài liệu ISO. Chúng tôi có đội ngũ biên dịch tài năng, là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, đã xử lý hàng ngàn tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn iso.

Những loại tài liệu iso Dịch thuật Chuẩn đã xử lý:

– Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 (gồm ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004…)
– Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 (gồm ISO 14001, ISO 14004…)
– Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 (gồm ISO 22000, ISO 22002, ISO 22003, ISO 22004, ISO 22005, ISO 22006…)
– Quản lý hoạt động đánh giá hệ thống an toàn thực phẩm ISO/TS 22003:2007
– Chuẩn mực chung cho các hoạt động của tổ chức tiến hành giám định ISO/IEC 17020:2012
– Hệ thống tiêu chuẩn cho các tổ chức chứng nhận ISO/IEC 17021:2006
– Hệ thống tiêu chuẩn kĩ thuật ô tô ISO/TS 16949
– Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm y tế ISO 15189


Dịch thuật Chuẩn là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ dịch thuật tiên tiến trên thế giới như Trados, Babylon, Wordfast... vào lĩnh vực dịch thuật. Việc ứng dụng này giúp khách hàng tiết kiệm hơn 30% chi phí và thời gian dịch thuật tài liệu so với các công ty trong cùng lĩnh vực.

Dịch thuật Chuẩn – Nơi khách hàng trao trọn niềm tin
Để có được sự tín nhiệm của các doanh nghiệp và vị thế số 1 vững vàng như ngày hôm nay, Dịch thuật Chuẩn đã không ngừng nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.